Branje je potovanje na barkah besed prek tišine. Molčiš in poslušaš čenčanje daljav in sveta iz bližine. (Brina Štampe Žmavc)

Kot vsako leto smo tudi letos strokovni delavci Vrtca Čebelica Šentjernej izvajali projekt Bralni palček. Kajti branje otroku pomeni veliko in tke med otrokom in starši nevidne vezi, ki jih ne more nič pretrgati, saj brati pomeni imeti otroka rad.
Zavedamo se, da z majhnimi koraki stopamo v veliki svet. Otroci so s sodelovanjem v projektu pridobili veliko pozitivnih izkušenj v pripovedovanju, poslušanju in strpnosti, predvsem pa so uživali ob prebiranju in podoživljanju vsebine čudovitih zgodb skupaj z vzgojitelji in njihovimi starši.
Ob zaključku projekta so bili otroci nagrajeni s predstavo Juri Muri zopet v Afriki v izvedbi strokovnih delavk vrtca, ki so si jo skupaj s starši ogledali v Kulturnem centru Primoža Trubarja. V vrtcu pa so otroci prejeli priznanje Bralnega palčka. Še enkrat čestitamo otrokom in staršem za vloženi trud.

Zapisala vodja projekta Bralnega palčka Mateja Kodrič