KRAJŠI PROGRAM

Krajši program je namenjen otrokom, ki niso vključeni v druge programe javnega vrtca, so do konca koledarskega leta 2023 dopolnili starost 5 let in so leto pred vstopom v šolo

Program je brezplačen, saj je financiran v celoti s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Prepis otroka iz rednega v krajši program ni možen!

JAVNI-RAZPIS-MVI-za-financiranje-in-organiziranje-KP-2023-2024

Program se bo izvajal v enoti Čebelica na Trubarjevi 8 v popoldanskem času (največ 16 ur tedensko). Otroci bodo deležni 240 ur varstva in vzgoje, polnih igrivosti ter bogatih in ustvarjalnih vsebin, ki krepijo ustvarjalnost, pozornost, predopismenjevalne sposobnosti in spodbujajo celosten razvoj predšolskega otroka ter na tak način pripomorejo k lažjemu prehodu v osnovno šolo.

 

Vabilo k vpisu za šolsko leto 2023/24:

VABILO za vpis v KRAJŠI PROGRAM _2023_24

Vloga za vpis v krajši program:

VLOGA ZA VPIS OTROKA V KRAJŠI PROGRAM_2023_24