Naši skupni projekti nas povezujejo in bogatijo. Največkrat jih zaključimo s skupnim dogodkom na ravni vrtca. Naši skupni projekti so:

  • Decembrski bazar je enkraten dogodek, ki se zgodi v začetku decembra, priprave nanj pa potekajo od septembra dalje. Dogodek poteka zadnje dni novembra ali v začetku decembra.
  • Bralni palček – To je projekt, ki že več let uspešno poteka v vrtcu in je namenjen otrokom in njihovim staršem s ciljem uvajanja otrok v svet slikanic, pravljic, zgodb, kjer se prebuja in razvija domišljija, hkrati pa pri otroku na nevsiljiv način prebudimo željo po branju in prvih začetkih opismenjevanja ter privzgajamo primeren odnos do knjige. V projekt se bodo vključili vsi oddelki.
  • Ekotržnica – je enkraten dogodek, ki se dogaja v spomladanskem času, a priprave nanj potekajo že vse od zime naprej (sejanje, sajenje, presajanje).
  • Razstava otroških likovnih izdelkov v KC Primoža Trubarja – Razstava poteka v marcu ali aprilu.
  • Zdravje v vrtcu – »Kar se Janezek nauči, to Janez zna.« V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. Zato je nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana v letu 2006 oblikoval program promocije zdravja v vrtcih, ki ga je kasneje razširil in ga danes Nacionalni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja skupaj z vrtci po vsej Sloveniji. Vključen je celoten vrtec. Koordinator je Mojca Kodelič
  • Skrb za čisto okolje in bivanje v sožitju z naravo: vsako leto izvedemo dve zbiralni akciji starega papirja. Zbiramo tudi plastične zamaške in se ves čas trudimo ločevati odpadke. GRADIVO