Spoštovani starši,

 

v kolikor bi želeli premestiti vašega otroka v drugo enoto izpolnite spodaj priloženi obrazec ter ga oddajte svetovalni službi, vzgojiteljici vašega otroka ali na upravo vrtca najkasneje do 31.03.2023.

Prošnja za premestitev 2023_24