S starši si želimo enakovredne partnerske odnose, zaupen in ustvarjalen odnos, preko katerega lahko dopolnjujemo družinsko vzgojo. Iskreno zanimanje staršev za delo v vrtcu izboljšuje sodelovanje na nivoju načrtovanja dela in organizacije življenja v vrtcu. Pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Naši cilji so, da staršem zagotovimo stalno informiranje ter sistematično seznanjanje z njihovimi pravicami in odgovornostmi, omogočimo jim sprotno izmenjavo informacij o otroku, omogočamo poglobljeno razmišljanje o razvoju in vzgoji svojega otroka.

Medsebojne vezi tkemo :

 • na oddelčnih roditeljskih sestankih čez vse leto,
 • na pogovornih urah (v dogovoru s starši),
 • na raznovrstnih srečanjih staršev, starih staršev, otrok, vzgojiteljic ter pomočnic vzgojiteljic,
 • z dnevnimi priložnostnimi pogovori o otroku,
 • z vključevanjem staršev v vzgojne dejavnosti,
 • z organiziranjem in z izvedbo skupnih dejavnosti in praznovanj,
 • s predstavitvami vzgojnega dela preko nastopov, razstav, kotičkov, oglasnih tabel ter z drugimi oblikami sodelovanja, za katere se odločite skupaj z vzgojiteljico,
 • s sodelovanjem v Svetu staršev, ki ga oblikujejo predstavniki staršev iz posameznih oddelkov v vrtcu.

Za dobro in kvalitetno sodelovanje pa je dobro upoštevati tudi nekatera pravila:

 • sporočite nam, če otroka ne bo v vrtec. Nismo radovedni, le vedeti moramo, ali je bolan in če bi bolezen lahko ogrozila tudi druge otroke.
 • V vrtec naj prihaja otrok zdrav.
 • Zdravila naj dobiva doma.
 • Če pridete po otroka kasneje kot običajno, mu to povejte, pa tudi nam.
 • V vrtcu smo vsak dan zunaj, zato naj bodo otroci pravilno oblečeni in obuti za sproščeno igro.
 • Vaša točna telefonska številka nam bo zelo koristila, če vas bomo morali nenadoma poklicati.
 • Če se otroci zmočijo, jih radi preoblečemo v rezervna oblačila, katera naj ima otrok vedno s seboj.
 • V vrtcu se vsak dan veliko dogaja. Poiščite stik z vzgojiteljico, morda vam mora kaj zaupati o otroku.

Otroci naj iz varnostnih razlogov ne nosijo verižic okoli vratu, uhanov v ušesih, pa tudi ne predmetov, s katerimi bi ogrožali svoje zdravje in zdravje drugih otrok.