V skupini VRTILJAK smo se v mesecu januarju in februarju družili, saj sem izvedla preventivne delavnice z namenom čustvenega opismenjevanja otrok in dviga njihove samopodobe. Skozi knjigo »Zebra v ogledalu« smo z otroci prepoznavali osnovna čustva, ki so se v zgodbi pojavila, iskali razloge, zakaj se je zebra tako počutila in razmišljali, kdaj se mi počutimo veselo, žalostno in jezno. Pri glavnem liku zgodbe smo iskali dobre lastnosti ter hkrati iskali močna področja v vsakem izmed nas. Razmišljali smo, v čem smo dobri, pri tem pa so nam pomagali tudi prijatelji. Ugotovili smo, da imajo besede in prijazna dejanja moč, ki lahko polepšajo naš vsakdan. Otroci so čustva kakor tudi svoje supermoči upodabljali skozi likovno ustvarjanje.

Klavdija Kerin Božič, svetovalna delavka