Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR)«; https://www.eu-skladi.si/

 

Nova učna pot v neposredni okolici vrtca bo obogatila življenje naših varovancev in nam ponudila nove pedagoške izzive. V času bivanja otrok v vrtcu jo bodo lahko izkoristili v celoti, saj lepo »objema« naš vrtec. Na njej bodo interesno področje našle vse starostne skupine. Učenje skozi igro je bistvenega pomena za vsa področja otrokovega razvoja v predšolskem obdobju. V sodobnem načinu življenja postaja vse bolj omejena na notranje prostore, v katerih je možnost spoznavanja sveta okrnjena.

Gibanje  je primarna potreba otroka. Če otrok to potrebo, poleg ostalih, uspešno zadovoljuje, je vesel in zadovoljen, ter se razvija v celovito osebnost. Vzgojitelji opažajo, da otroci vse več sedijo pred televizijo in računalniki. Tudi v vrtec se pripeljejo z avtomobilom. Vemo pa, da otrok svet v najzgodnejšem obdobju zaznava preko gibanja, saj mu slednje omogoči, da spozna zakonitosti in lastnosti posameznih elementov (voda je mokra, je tekoča, se razlije, pljuskne; veter piha; zunaj je toplo/mrzlo,)

Predšolski otrok mora razvijati spretnost in ravnotežje preko neposrednih izkušenj premagovanja ovir na proste, plezanja, guganja… Če ima otrok ob vsem tem še možnosti za spoznavanje naravoslovnih dejstev ter se kulturno in umetniško izražati pa je to še toliko bolje. Otroci se v naravnem okolju v naravnem okolju izkustveno učijo, opazujejo, doživljajo in raziskujejo.

Pričakujemo, da nam bo nova učna pot ponudila vse to in še več, saj so vzgojitelji vedno zelo kreativni in znajo obstoječe elemente uporabiti na različne načine.

Za namen vzpostavitve Šentjernejske učne poti so predvideni naslednji stroški:

  • igrala 9.880,00 €
  • oblikovanje letaka 400,00 €
  • tisk in izdelava letaka 400,00 € – 830,00 €
  • delo na projektu 500,00 €
  • SKUPAJ 12.010,00 € (DDV 22% 2.642,20 €)
  • KONČNA CENA 14.652,20 €