V skupini Rdeče žoge smo izvajali projekt PASAVČEK. Otroci so pridobili veliko znanja in izkušenj za varno vključevanje v promet. Prometne veščine in pravila, ki smo jih usvojili, vsakodnevno utrjujemo na sprehodih v bližnji okolici vrtca. Pasavček je otrokom postal pravi prijatelj. Spremljal jih je vsakodnevno in jih spodbujal k varnemu in aktivnemu vključevanju v promet.