Nacionalni inštitut za javno zdravje usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven. Kot skupnost pa je vrtčevsko okolje zavezano skrbi za dobro počutje, utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in delovanju v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Vzgoje za zdravje je informirati in motivirati otroke in zaposlene k skrbi za svoje zdravje. V programu so sodelovale vse enote vrtca. Skupine so si varovanje in krepitev zdravja postavile med svoje prioritetne naloge.

Posvečale so se naslednjim temam:

 • Zobozdravstvena vzgoja
 • Zdrava prehrana
 • Narava in varovanje okolja
 • Osebna higiena
 • »Varno s soncem«
 • Varnost v prometu / na igrišču
 • Duševno zdravje
 • Gibanje
 • Zdrav način življenja

 

Rdeča nit 2018/19: Medgeneracijsko sodelovanje

Nives Letnar Žbogar, dr.med. specialistka higiene, ZZV Ljubljana je zapisala:

»Sodelovanje je beseda, ki jo zelo pogosto uporabljamo, priporočamo, svetujemo. Hkrati pa je sodelovati včasih tudi težko, potrebno je več truda, prilagajanja, opazovanja in sklepanja kompromisov. Ko nam uspe, nam je lepo in je zadovoljstvo bistveno večje, saj ga imamo s kom deliti.

Pojem medgeneracijsko ima lahko različne pomene (pred/po vojni, hipijev, pametnih telefonov, …), v našem primeru pa mislimo generacije otrok, staršev, starih staršev in še starejših. Dejstvo je, da postaja naša družba dolgoživa družba (država Slovenija je sprejela strategijo dolgožive družbe (na naslednji povezavi) z vsemi pozitivnimi dejavniki (daljša življenjska doba, znanje, izkušnje in modrost, …) in izzivi (kronične bolezni, osamljeni starejši, …). Če se tega zavedamo in smo čuječi, lahko to sprejmemo z naklonjenostjo in obogatimo naša življenja.

Z rdečo nitjo želimo opozoriti na več vsebin:

 • da je staranje neizbežen naravni proces za vsa živa bitja (otroci se o tem učijo, naj se ne bojijo starejših, ne govorimo o zaključku življenja),
 • v vsakem okolju so tudi starejši prebivalci (otroci lahko raziskujejo v okolju, jih poiščejo, ne zgolj v DSO, lahko v ulici, naselju),
 • starejši imajo določena znanja, izkušnje, čas, ki ga lahko namenijo mladim (otroci tako pridobijo nova znanja, ki jih morda nebi in si tako širijo obzorja),
 • starejši so lahko osamljeni, otroci jih lahko razveselijo (otroci razvijajo empatijo, prostovoljstvo, pomoč, samozavest),
 • pri tem pa pridobijo tudi starejši, ki bodo sprva morda celo presenečeni.«

(Vir: https://www.nijz.si/sl/zdravje-v-vrtcu-redeca-nit-201819-medgeneracijsko-sodelovanje-0)

Prihodnost vseh nas je prav gotovo v solidarnosti in medgeneracijskem sporazumu.

 

Mojca Kodelič,

koordinatorica programa Zdravje v vrtcu

Priloge:

Čebelica – Konjički
Čebelica – Kozlički
Čebelica – Lunino kraljestvo
Čebelica – Mavrica
Čebelica – Medevedki
Čebelica – Polžki
Čebelica – Ptički
Čebelica – Sovice
Čebelica – Žabe
Petelinček – Rdeče žoge
Petelinček – Rumene žoge
Živžav – Bibe
Živžav – Kresničke
Živžav – Pikapolonice
Živžav – Škratki