V okviru delavnic smo se z otroci učili prepoznavati lastna čustva in jih tudi izražati besedno, preko mimike in likovnega ustvarjanja. Razmišljali smo zakaj se tako počutimo in kaj lahko naredimo, da se bomo počutili bolje. Žalost in jezo smo preganjali s pesmijo, nasmehom in lepimi željami za dober dan. Otroci so aktivno sodelovali in naštevali kaj jih razveseli in na seznamu so se med številnimi idejami znašle objem, čokolada, stiskanje, božanje, petje pesmi in nudenje pomoči. Ustvarili smo čustveni termometer, ki ga v skupini redno uporabljajo in namenjajo čas pogovoru o njihovih občutkih. Čustva smo spoznavali tudi preko didaktičnih iger, s pomočjo pantomime in ustvarjanja s plastelinom. Učili smo se o tem, kako lahko ustrezneje odreagiramo, ko nas preplavi jeza ter skupaj ustvarili umirjen kotiček, ki se ga otroci poslužujejo, kadar se počutijo žalostne in jezne. V njem se nahajajo materiali, ki so jih otroci naštevali in nekaj med drugim tudi sami ustvarili. 

Klavdija Kerin Božič, svetovalna delavka