smo zakorakali v novo koledarsko leto z Gibalnimi minutami. Kaj to pomeni? Pred zajtrkom vsako jutro zaplešemo ob glasbi. Glasbo izberejo otroci. Ob glasbi pa izvajamo tudi gibalno igro »Roka, noga,..« Pri tej igri otroci poslušajo, kdaj se glasba prekine in kakšno navodilo poda vzgojitelj.

Začeli pa smo tudi z nalogami dežurnih otrok pri mizi. Vsaka miza ima svojega dežurnega, ki poskrbi, da je prvi urejen, si nadene predpasnik, uredi mizo in poskrbi za postrežbo otrok. Seveda vzgojiteljici pomagava pri tem in jih usmerjava. To spremembo so otroci z navdušenjem izvedli. Po obroku si seveda pomagamo pri urejanju miz in stolov. Dežurni zadnji odidejo do umivalnice.

V mesecu marcu smo pričeli z izdelovanjem družinskih hiš. Kako izgledajo? Lahko vam izdamo, da so na njih fotografije naših otrok z družino. Videli jih boste pred našo igralnico, kar pokukajte.

Vsak dan pa sedaj opazujemo v naravoslovnem kotičku, kako uspevajo naši prvi posevki. Uporabili smo odpadno embalažo, katero so otroci skupaj s starši prinesli od doma. Lepo nam uspeva skupno sodelovanje.

Vzgojiteljici

Katarina in Darja