V vrtcu Čebelica smo v mesecu aprilu pričeli izvajati krajši program. Namenjen je predšolskim otrokom, ki še niso bili vključeni v vrtec. Poimenovali smo se skupina Barvice. Zaenkrat so vključeni trije otroci. Trudili se bova, da bomo skozi igro izvajali različne dejavnosti, ob tem pa spoznavali, pridobivali in utrjevali različna znanja, spretnosti in sposobnosti. Gradili bomo na vzpostavljanju in krepljenju medosebnih odnosov, spoštovanju drugačnosti in različnosti in čutu za sočloveka.

Mateja in Sonja