V vrtcu Čebelica Šentjernej smo v mesecu aprilu začeli z izvajanje krajšega programa. Program je namenjen predšolskim otrokom, ki še niso bili vključeni v vrtec. Skupina se je poimenovala Kužki. Vključenih je pet otrok. Skozi igro bomo izvajali različne dejavnosti, spoznavali, pridobivali in utrjevali različna znanja, spretnosti in sposobnosti. Vzgojiteljici se bova trudili poiskati in odkrivati nove pristope, strategije in načine dela, ki jih bodo spodbudile k razvoju in jim omogočile uspešnost.

Maša in Urška