V mesecu novembru in decembru sem se kot svetovalna delavka vključevala v skupine, v katerih so otroci, ki s septembrom postanejo všolajoči. Preko interaktivne slikanice avtorice Karmen Mandl z naslovom » Pomagaj Niku in Ani najti pravo pot« so otroci sodelovali pri sprejemanju odločitev namesto glavnih junakov. Pri tem so bili soočeni z različnimi dilemami in so morali sprejeti odločitev, obenem pa so spoznavali, da imajo njihove odločitve posledice in lahko vodijo do srečnih ali žalostnih zaključkov.

Ob prebiranju smo se med drugim pogovarjali tudi o upoštevanju navodil, dogovorov. Otroci so bili iskreni in so povedali, da se jih trudijo upoštevati ampak jih kdaj tudi prekršijo. Pogovor je tekel tudi o prijateljstvu in medsebojni pomoči. Otroci so naštevali, da se za pomoč obrnejo na starše, vzgojitelje, prijatelje, svoje sorojence. Svojim prijateljem pomagajo, ko so žalostni, jih učijo voziti kolo, jim pomagajo rezati list, jih učijo plezati, risati, šteti, sestavljati z lego kockami in še marsikaj. Dokazali so, da vedo že veliko o prijateljstvu in se trudijo tudi sami biti dober prijatelj.