Obvestilo – 17. 1. 2022

»Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo v VIZ, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtec bo nadalje ravnal skladno z navodili NIJZ. To pomeni, da ob potrjeni okužbi v oddelku obvestimo starše, da se v tem oddelku za čas karantene prekine izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela (otroci NE obiskujejo vrtca).
Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni kasneje. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.«

OBVESTILO – 31. 12. 2020

Spoštovani starši

Ministrstvo nas je 31.12. 2020 z okrožnico seznanilo, da se ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije podaljšujejo tudi v čas po novem letu. Ukrepi med drugim predvidevajo tudi prepoved zbiranja v VIZ zavodih, kar pomeni, da se v vrtcih izvaja le nujno varstvo. Svoji vzgojiteljici na e-naslov najavite potrebo po nujnem varstvu do sobote 2.1.2021, da se bomo tudi zaposleni lahko kadrovsko organizirali. Ne glede na podaljšanje ukrepov, se bo nujno varstvo (potrdilo delodajalca) otrok izvajalo tudi v enoti Živžav v Orehovici.

OBVESTILO

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da zaradi zaprtja vrtca, položnice za april niso bile izstavljene.

Pristojno ministrstvo nas je v tem tednu seznanilo, da se vrtci postopoma in pod posebnimi pogoji znova odpirajo 18. maja. Takoj, ko bomo prejeli uradne usmeritve glede ponovnega odprtja vrtca, jih bomo objavili na naši spletni strani.
Lep pozdrav.

ŠE OSTAJAMO DOMA

Dragi starši in otroci.

V tem nepredvidljivem obdobju, ko so vrtci zaprti in si lahko pomahamo le na daleč, se v nas prebujajo različni občutki. Čeprav je ta čas zelo težek, poskušajmo razmišljati pozitivno in izkoristimo skupni čas z bližnjimi, ki nam je sedaj na voljo in za katerega velikokrat zmanjka kakšna minuta, ura. Najbolj pomembno je, da ostanemo zdravi in negujemo medsebojno naklonjenost in ljubezen do sebe, partnerja, otrok. Ob upoštevanju varnostnih ukrepov in napotkov za zajezitev koronavirusa, si čas lahko zapolnimo na različne načine. Predvsem si vzemite čas za pogovor, skupna gospodinjska opravila, družabne igre, branje zgodb, petje, ples in telovadbo, skupno risanje in ustvarjanje iz odpadnega materiala ter likovnih pripomočkov, ki se nahajajo po raznih kotičkih stanovanja. Na internetu najdete ogromno idej. Ker pa zaposleni še vedno mislimo na vas, vam do ponovnega snidenja na spodnji povezavi pošiljamo nekaj napotkov, idej, dobre misli in srčne pozdrave. Ostanite doma, ostanite zdravi in vse dobro!

Kolektiv Vrtca Čebelica Šentjernej

Ideje za druženje in igro, napotki


NUJNO OBVESTILO

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v javno izobraževalnih institucijah.

Zato bo  Vrtec Čebelica Šentjernej s ponedeljkom 16.3.2020 zaprt (vse enote vrtca!).

Zavedati se moramo, da je v Sloveniji razglašena epidemija, da gre za izredne razmere, ki ogrožajo zdravje in življenje večjega števila ljudi. Samo z doslednim spoštovanjem ukrepov, bo zapiranje VIZ ustanov doseglo želen učinek.

 Ravnateljica: Ana Srpčič


Vlada RS je sprejela odločitev, da se s ponedeljkom 16.3.2020 po vsej Sloveniji zaprejo vzgojno- izobraževalne ustanove. Pričakujemo nadaljnja navodila in usmeritve Ministrstva za izobraževanje in šport. Prosimo, da spremljate obvestila inštitucij na državni ravni in naredite kar je v vaši moči, da se širjenje korona virusa prepreči.

Prav tako je potrebno dosledno spoštovati NAVODILA ZA OBRAVNAVO OSEBE S SUMOM NA OKUŽBO S SARS- CoV-2

S tem v zvezi smo vsi odrasli dolžni upoštevati NAVODILA VLADE RS OB SUMU NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2

 

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

V Šentjerneju, 12.3.2020                                                                                              Ravnateljica: Ana Srpčič