Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis za šolsko leto 2021/22 potekal od 25. 02. 2021 do 05. 03. 2021.

Otroke vpisujemo v naslednje enote Vrtca Čebelica Šentjernej:

– enota ČEBELICA (Trubarjeva 8);

– enota PETELINČEK (Prvomajska cesta 9-v OŠ Šentjernej);

– enota ŽIVŽAV (Orehovica 35 b).

Vloge za vpis bomo sprejemali po pošti na naslov Vrtec Čebelica Šentjernej, Trubarjeva 8, 8310 Šentjernej  (pripis “VPIS V VRTEC 2021/22) ali na e-naslov: klavdija.kerin-bozic@vrtec-sentjernej.si. Vloge oddajte pravočasno, saj so vloge oddane v času uradnega razpisa za vpis otrok novincev obravnavane prednostno. Vloga poslana po pošti se bo štela za pravočasno oddano, če bo prispela na naš naslov do 05. 03. 2021 oz. bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko na zadnji dan razpisa. Vloga mora biti podpisana s strani vlagatelja/-ice ter čitljivo izpolnjena. Po oddani vlogi boste v nekaj dneh z naše strani prejeli potrdilo o prejemu vloge.

K vpisu vabimo tudi starše otrok, ki bodo starostni pogoj za vključitev v vrtec izpolnili med šolskim letom kakor tudi starše, ki so vlogo za vpis oddali že za šolsko leto 2020/21, vendar v vrtec niso bili sprejeti.

OBRAZEC ZA VPIS:

VLOGA za VPIS za š.l. 2021_22

VLOGA za VPIS za š.l. 2021_22

Vabilo VPIS_2021_22

 

V primeru vprašanj v zvezi z izpolnjevanjem vloge ali vpisom se lahko obrnete na svetovalno delavko vrtca, Klavdijo Kerin Božič. Dosegljiva bo na naslednjih telefonskih številkah: 07 33 74 474, 051 229 101 ter e-naslovu: klavdija.kerin-bozic@vrtec-sentjernej.si.

 

PRIJAZNO VABLJENI!