KRAJŠI PROGRAM

Vrtec Čebelica Šentjernej vabi starše otrok, ki niso vključeni v program javnega vrtca in so s 01. 09. 2023 šoloobvezni k VPISU otrok v KRAJŠI PROGRAM.

Izvedba krajšega programa se načrtuje v dogovoru s starši, poteka pa v popoldanskem času, in sicer največ 16 ur tedensko.

Vključitev otroka v krajši program je za starše brezplačna in se financira iz državnega proračuna.

Prijave zbiramo do 27. 02. 2023 na telefonski številki 07 33 74 474 oz. 051 229 101 ter na elektronskem naslovu: klavdija.kerin-bozic@vrtec-sentjernej.si. Vlogo za vpis v krajši program ter dodatne informacije vezane na program boste prejeli s strani svetovalne delavke vrtca.

Vabilo k vpisu:

VABILO za vpis v KRAJŠI PROGRAM _2022_23

PRIJAZNO VABLJENI!

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost