V dnevni program vključujemo otroke stare od 11 meseca starosti do vstopa v šolo. Program traja od 6 do 9 ur in obsega vzgojo, varstvo in prehrano.

Sledimo ciljem in načelom, ki nam jih narekuje predpisani Kurikulum. Otrokom dajemo možnost, da se učijo v bogatem učnem okolju, preko aktivne in raziskovalne igre preizkušajo različne učne strategije, razvijajo čustveno intiligenco, v spoštljivem odnosu spoznavajo medsebojne različnosti, razvijajo odgovornost, kritičnost in samostojnost.

Z obogatitvenimi dejavnostmi in projekti, ki jih začrtamo v Letnem delovnem načrtu, bogatimo otrokovo učno okolje.