Svetovalna služba v vrtcu nudi svetovanje in podporo tako zaposlenim v vrtcu kakor tudi staršem in njihovim otrokom. Prizadeva si za optimalni razvoj otrok, neglede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

Svetovanje vsem udeleženim v vzgojnem procesu otroka poteka na osnovi prostovoljnosti, dogovora ter zaupanja z namenom zagotavljanja dobrobiti otroka.

Name se lahko obrnete, če potrebujete pomoč in nasvet:

  • Pri vpisu, sprejemu otroka v vrtec in ob uvajanju.
  • Pri prehodu otroka iz vrtca v šolo ter ob morebitni odločitvi za odlog šolanja.
  • Ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju (ločitev, rojstvo sorojencev, selitev, smrt v družini, …).
  • Pri vprašanjih in dilemah, vezanih na vzgojo ter otrokov razvoj.
  • Pri odpravljanju vedenjskih, razvojnih in čustvenih težav (npr. odklanjanje vrtca, hranjenje, močenje, samozadovoljevanje, agresivno vedenje,…).
  • Pri otrocih s posebnimi potrebami ter v postopkih usmerjanja za pridobitev dodatne strokovne pomoči.

 

V času od 8.30-11.00 sem običajno v oddelkih oz. imam obravnave z otroci.

Za svetovanje in posvet se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali elektronski pošti.

 

Klavdija Kerin Božič, univ. dipl. pedagog

E-naslov: klavdija.kerin-bozic@vrtec-sentjernej.si

Telefon: 07 3374 474; GSM: 051 229 101