Prednostni vrstni red vpisanih otrok

Spoštovani starši!

Na spodnji povezavi je objavljen prednostni vrstni red vpisanih otrok v Vrtec Čebelica za šolsko leto 2021/22, ki zajema tako seznam sprejetih otrok kakor tudi seznam otrok, ki so uvrščeni na čakalni seznam za sprejem med letom.

Prednostni vrstni red vpisanih otrok za š.l. 2021_2022

 

 
 
 
Dostopnost