Pri Slončkih ta mesec spoznavamo barve. Njaprej smo se igrali z gosenicami iz papirja in ugotavljali kakšne barve bodo. Razvrščali smo različne predmete po barvah, ustvarjali umetnino v svoji najljubši barvi. Lepili smo primerne nalepke na primeren papir. Ogledovali smo si različne slikanice s temo Barve.Imeli smo tudi plesno dejavnost pleši ob barvi, ustavi se ob barvi. Zdaj pa se igramo na svetlobni kocki in opazujemo spreminjanje barv in njihovo mešanje. V prihodnjih dneh bomo imeli še ” modri, rdeči, rumeni in zeleni dan”, ko se bomo igrali le s igračami prave barve, poiskali v naravi rastline prave barve.