Rjava pesmica, M. Voglar.

Naredili smo čisto svoj slikopis znane pesmi Mire Volar – Rjava pesmica. Pri izdelavi slikopisa so sodelovali vsi otroci. Na mizi smo imeli različne materiale (želode, liste, vejice, kostanjeve ježice, kostanj, lubje, flomaster, rjavo tempero, čopiče in plakat. Otrokom sem pesmico najprej prebrala. Nato sva jo z Darjo še zapeli. Nekateri otroci so jo že slišali, začeli so pripevali. Spraševali so kaj bomo delali. Povedala sem jim, da bodo pesmico zapisali na plakat z nekaj najine pomoči. Spodbujali sva jih k razmišljanju kaj od razpoložljivega materiala bi uporabili. Za »zimski brlog« so predlagali vato. Na igrišče smo se odpravili po zemljo. Vsak je dodal delček in nastal je literarno-didaktični pripomoček, ob katerem smo se pogovarjali o jeseni, otroci so širili besedni zaklad in veselo prepevali. Končni izdelek nam je vsem zelo všeč.

 

Zapisali: Tina Vrtačič in Darja Bregar