Vrtec Čebelica je tudi v letošnjem letu sodeloval v programu Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Namen programa je oblikovati zdravo in varno okolje v vrtcu, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije. Letošnja rdeča nit programa se glasi »Prihodnost je moja.«

Vzgojitelji vrtca se zavedamo, da so zgodnja leta odraščanja ključno in ranljivo obdobje, v katerem pridobivamo navade in vzorce, ki nas spremljajo v odrasli dobi. Prav zato pripravljamo dejavnosti oz. aktivnosti, ki spodbujajo zdrav način življenja. Z njimi želimo vplivati na otroke, starše, strokovne delavce in širšo skupnost. Aktivnosti, ki jih pripravljamo zajemajo področja duševnega zdravja, prehrane, telesne dejavnosti, higiene in sodelovanja z zdravstveno službo.

Nekaj dejavnosti po področjih oz. kazalnikih zdravja:

 1. Področje duševnega zdravja. Duševno zdravje omogoča, da živimo izpolnjeno, razvijamo svoje potenciale in prispevamo k skupnosti.
 • Ustvarjanje gledališke predstave, učenje odrskega nastopanja (govor, izražanje čustev, gibanje in improvizacija, pridobivanje samozavesti, učenje sodelovanja in spoštovanja soigralcev).
 • Izdelava dnevnika čustev, risanje čustvenih izrazov.
 • Izvajanje meditacije, sprostitvenih vaj, vaj dihanja, vizualizacije, elementi joge …
 • Socialne igre v jutranjem krogu, učenje vljudnostnih izrazov.
 • Na steno igralnice smo obesili tri plakate z obrazi, iz katerih so visele vrvice. Otroci so vsako jutro razmišljali kako se počutijo in zakaj. Na vrvico pod obrazom so pripeli svoje ime.
 1. Področje prehrane. S sodelovanjem do zdravih prehranjevalnih navad za vse ljudi.
 • Spodbujanje uživanja zdrave hrane s pomočjo slikanic, bibarij.
 • Lutkovna predstava o dečku, ki ni jedel zdrave hrane.
 • Zdrava torta za rojstni dan.
 • Kuhanje zelenjavne juhe v vrtcu.
 • Nabiranje bezga in peka bezgovih palačink.
 • Skrb za jagode in maline na igrišču vrtca.
 • Zagotavljanje varnih obrokov (alergije, diete).
 • Skrb za prijetno in sproščeno vzdušje pri obrokih.
 • Čebelarji so nam prinesli sadike malin, katere smo posadili na igrišču. Ko so obrodile, smo si pripravili sadni napitek z ostalim sadjem.
 • Pripravimo si vrt na igrišču. Vsak otrok ima svojo gredico, jo prekoplje, pobere kamenje in posadi, zaseje. Skrbimo za vrt: puljenje zeli, okopavanje, zalivanje, preganjanje vrtnih škodljivcev. Vse do pozne jeseni pobiramo pridelke.
 1. Področje telesne dejavnosti. Z gibanjem do zdravja.
 • Vsakodnevni sprehodi z opazovanjem narave.
 • Poligon s slikovnimi oznakami v telovadnici vrtca.
 • Gibanje z maskoto skupine.
 • Pohodi z družinami, kros s starši.
 • Vsakodnevno izvajanje vaj za sproščanje, umirjanje in raztezanje.
 • 2x tedensko izvajamo elemente joge.
 • Kolesarjenje v vrtcu 1x mesečno.
 • Pohodi v naravi: lov za zakladom, iskanje naravnih predmetov.
 • Športne igre: košarka, nogomet, skakanje s kolebnicami, igre z žogo.
 • Plesne urice: učenje preprostih korakov in plesnih gibov, svobodni gib.
 • Vodne igre na prostem.
 • Štafetne igre.
 • Obisk upokojenk: skupni ples ob glasbi Bachovih plesov in Plesi za naravo.
 • 1x tedensko sprehod v bližnjo okolico. 2-3x letno izvedemo delni/celodnevni vrtec v naravi.
 1. Področje higiene.
 • Umivanje rok ob prstnih igrah, deklamacijah, s pomočjo maskote.
 • Igre vlog: frizer, kozmetičarka, zobozdravnik, zdravnik, farmacevt, medicinska sestra/brat.
 • Obisk medicinske sestre.
 • Eksperiment z bleščicami (virusi, bacili).
 • Poskus z vodo in poprom, s katerim smo na konkreten način pokazale otrokom kako milo odstrani umazanijo. V vodo smo natresli poper, ki se je razporedil po površini. Nato smo konico zobotrebca namočili v detergent. Poper se je v trenutku umaknil od detergenta.
 • Pomoč slikovnih aplikatov za učenje pravilnega umivanja rok.
 • Na vrata umivalnice smo nalepili pet slik, ki nas spomnijo zakaj gremo v kopalnico.
 1. Področje sodelovanja z zdravstveno službo (Zdravstveni dom Novo mesto).
 • Rodil se je otrok.
 • Osebna higiena in umivanje rok.
 • Varnost in preprečevanje poškodb.
 • Obisk pri zdravniku.
 • Z malo dejanja veliko zdravja (Zdrave navade)
 • Preprečevanje nalezljivih bolezni.
 • Spoznajmo človeško telo.
 • Varnost in preprečevanje poškodb.
 • Zobozdravstvena vzgoja.
 • Zdrava prehrana.

Poleg teh dejavnosti smo v skupinah izvajali še dejavnosti iz področij narave in varovanja okolja, v toplejšem delu leta smo otroke in starše ozaveščali o koristnih in škodljivih učinkih sonca, veliko dejavnosti je bilo namenjenih varnosti v prometu in na igrišču, obeležili pa smo tudi nekaj svetovnih dni povezanih z zdravjem.

Strokovni delavci Vrtca Čebelica smo se med letom udeležili jesenskega in/ali spomladanskega izobraževanja, ki sta potekala preko spletne platforme v obliki posnetkov. Izobraževanja so bila sestavljena iz strokovnih prispevkov iz področij zdravja, medicine in psihologije ter številnih primerov iz praks. Prinesla so nam nova znanja, ki smo jih uporabili pri svojem delu.

Tina Vrtačič,
Koordinatorka programa Zdravje v vrtcu