Vrtec Čebelica Šentjernej se že nekaj let zapored vključuje v program Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in postavlja zdravje ter dobro počutje kot pomembno vrednoto. Varovanje in krepitev zdravja si je vrtec zastavil med svoje prioritetne naloge. V program so vključeni vsi oddelki vrtca.

Rdeča nit za šolsko leto 2021/22 je Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost.

Z različnimi strokovnimi usmeritvami skupaj krepimo znanja in vrednote za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. Skozi leto vzgojitelji v skupinah pripravljamo in načrtujemo različne aktivnosti, ki ohranjajo oz. krepijo zdravje otrok, zaposlenih in staršev, hkrati pa spodbujajo različna področja oz. kazalnike zdravja. Mednje sodijo:

 • duševno zdravje,
 • telesna dejavnost,
 • higiena,
 • prehrana in
 • sodelovanje z zdravstveno službo.

Vzgojitelji smo med letom pripravili različna spodbujevalna orodja. To so načini, s katerimi sodelujoče oz. vključene spodbudimo k boljšemu/doslednejšemu izvajanju vedenja/aktivnosti.

Nekaj primerov spodbujevalnih orodij:

 • »V igralnici pripraviva tri plakate z obrazi (vesel, žalosten, jezen). Otroci vsako jutro najprej v tišini razmislijo sami pri sebi, kako se počutijo in zakaj (kaj je povod za njihovo razpoloženje, čustvo), potem pa s pomočjo ščipalk označijo in utemeljijo trenutno čustvo.«
 •  »Izvajanje joge. Aplikacije z joga položaji so razstavljene na stenah igralnice. Otroci se ob njih ustavijo, jih ogledujejo, se razgibajo …. Jogo izvajamo tudi ob pravljici. Sprva na kratko zapremo oči, v tišini ali ob sproščujoči glasbi poslušamo bitje srca, umirjeno dihamo, se masiramo. Ob pravljici izvajamo različne položaje. Spodbujava predvsem naravne oblike gibanja.«
 • »Sprehodi v bližnji gozd – motivacija za gibanje, prosta igra, malica v gozdu, odkrivanje novih poti, premagovanje ovir …«
 • »Poligon in športni rekviziti kot spodbujevalno orodje za gibanje na prostem in v telovadnici.«
 • »Organizirano kolesarjenje v vrtcu. Otroci pripeljejo kolesa od doma večkrat letno. S tem jih spodbudimo h gibanju in varovanju okolja. Hkrati pa je večkratno kolesarjenje v vrtcu super spodbujevalno orodje za vztrajanje v kolesarjenju. Skoraj vsi otroci so že napredovali v vožnjo s kolesi in nimajo več pomožnih kolesc.«
 • »V kopalnici se učim samostojnosti ob štirih slikah:
 1. Po potrebi se uredim za pasom in s tem poskrbim za zdravje ledvic.
 2. Preverim, če je »dimnik« čist.
 3. Pipo odprem malo in kapljice z rok otresem s pomočjo govorne vzpodbude – vzklika TK, TK, TK.
 4. Vzamem eno brisačo.«
 • »V kopalnico gre naenkrat samo toliko otrok, kolikor je stranišč. Rdečo luč (rdeč magnet, ki je na vratih) prižgem, ko grem v kopalnico in ugasnem, ko grem ven, da dam prostor naslednjemu.«
 • »K sadovom za naš rezultat pri jedi sadja in zelenjave prispeva tudi vrtnarjenje v prvem in drugem starostnem obdobju. Spodbujevalno orodje za samooskrbo in spodbujanje uživanja lastno pridelane hrane (zelišča, jagode, ognjič, ki ga kuhamo v kremo, maline …).«
 • »Prazni lonci po kosilu so rezultat našega spodbujanja in prizadevanja za to, da so v vrtcu vsaj tri barve na krožniku. Vsakega otroka za vsak obrok vprašamo koliko je lačen. Tudi v belem vedru pri nas ni drugega kot *ogriski*.«
 • »Različno pripravljena hrana kot spodbujevalno orodje za uživanje sadja in zelenjave.«

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujemo različne strokovnjake. Strokovni delavci Vrtca Čebelica smo se v velikem številu udeležili izobraževanj v jesenskem in spomladanskem času. Izobraževanja so potekala preko spletne platforme v obliki posnetkov posameznih strokovnih vsebin in primerov dobrih praks. Pridobili smo veliko novega znanja, ki smo ga uporabili pri svojem delu z otroki, starši ali med sodelavci.

Strokovni delavci smo se večkrat odpravili na skupne pohode, se v večjem številu udeležili delavnice v Krakovskem gozdu in tako poskrbeli za lastno fizično ter duševno zdravje.

Vzgojitelji se zavedamo, da dober zgled in ustrezne navade, ki jih pridobimo v otroštvu, ostanejo za vse življenje.

Tina Vrtačič,
Koordinatorka programa Zdravje v vrtcu