Družina je najpomembnejši dejavnik uspešne vzgoje in zdravega načina življenja otroka. Družina je tista, ki otroku daje ljubezen in varnost.

Mesec marec smo pri Žabah posvetili družini, prijateljem in gradnji vzpodbudnih socialnih odnosov. Čas smo namenili igri, ki krepi prijateljske vezi, spodbuja k prilagajanju,  k usklajevanju.  Pogovarjali smo se o mamicah in  očkih, ki praznujejo svoj praznik v tem mesecu.  Vključevali smo se v različne dejavnosti. Izdelovali smo voščilnice  za starše, risali na temo zgodbe Repe velikanke  in se veliko gibali zunaj. Pripravili smo dramsko igro po zgodbi Repe velikanke z elementi izštevank iz zbirke Enci benci. S predstavo smo polepšali dan družinam. Povabili smo tudi prijatelje iz 1. D. razreda, katerim smo prav tako priredili predstavo. Sledilo  je druženje ob igri. Veseli obrazi so nam povedali več kot 1000 besed. Hvala učiteljicama ga. Tamari Grubar in ga. Heleni Kočevar.